Hämeen vuosikirja voitti Avoin raportti -kilpailun

Uutinen Torstai - 12.11.2015

Hämeen Partiopiirin vuosikirja voitti pienten yhdistysten ja säätiöiden sarjan PwC:n Avoin raportti -kilpailussa. Voittajat julkistettiin 12.11.2015 pidetyssä palkintojenjakotilaisuudessa.

Arvioinnin kohteena olivat vuodelta 2014 laaditut julkiset raportit, esimerkiksi vuosikertomukset, tilinpäätökset tai toimintakertomukset, joiden avulla yhdistys tai säätiö raportoi toiminnastaan ja taloudestaan. Tämän vuoden kilpailun teemana oli vastuullinen raportointi ja kolmannen sektorin toimijoiden osalta toiminnan kulmakivenä vastuullisuus. Arvioinnin kohteena oli myös yhdistysten ja säätiöiden internetsivujen keskeinen sisältö. Arvioinnissa kiinnitettiin erityisesti huomiota sidosryhmien tarpeiden huomiointiin, toiminnan ja sen rahoituksen sekä yhdistyksen taloudellisen aseman raportoinnin riittävyyteen.

"Tätä vuosikirjaa tehdessämme halusimme kertoa kuluneen vuoden huippujutuista ja saavutuksista sekä partioharrastuksen monipuolisuudesta. Vuosikirjan toivomme olevan käyntikortti Hämeen Partiopiirin sekä piirin alueella toimivien lippukuntien sidosryhmille, yhteistyökumppaneille sekä partiosta kiinnostuneille," kertoo Hämeen Partiopiirin puheenjohtaja Riina Aspila.

PwC:n Samuli Perälä esitteli arviointiraadin päätöksen, jossa kiiteltiin Hämeen vuosikirjaa lukijaystävällisyydestä ja pirteydestä. Voittoon vaikutti vastuullisuuden näkyminen yhdistyksen arvojen esittämisessä. Myös vuosikirjan alussa esitetyt yhdistyksen tehtävät ja toiminnan tavoitteiden kuvaus olivat mainittu voittokriteereissä.

Vuosikirjan ulkoasulla haluttiin tuoda esille partion vuoden 2014 Kuulun maailmalle -ohjelmapainotusta. Kirjassa toistuva linjakartta vei reitin mukana lukijan tutustumaan piirin toimintavuoden tärkeimpiin tapahtumiin sekä pysähtyi tarkastelemaan sekä tekstein että kuvin vuosien 2013-2014 päätavoitteiden toteutumista.

”Pelkästään Hämeen partiopiirin alueella tuhannet aikuiset mahdollistavat harrastustoimintaa lapsille ja nuorille. Siksi halusimmekin ottaa myös aikuisia mukaan vuosikirjan kuvitukseen. Alueemme partiolippukunnissa lasten ja nuorten harrastustoiminnan eteen tehdään vapaaehtoistyötä 350 nuorisotyöntekijän vuosittaisen työmäärään verran. Tämä on yksi tärkeä näkökulma muistaa, kun pohdimme vapaaehtoistyön merkittävyyttä," Riina painottaa.

Kilpailu kannustaa järjestöjä laadukkaaseen ja läpinäkyvään raportointiin

PwC haluaa kilpailulla edistää kolmannen sektorin toimijoita raportoimaan läpinäkyvästi ja laadukkaasti.

Avoin Raportti -kilpailua on järjestetty vuodesta 2005 alkaen. Tänä vuonna kilpailuun osallistui 34 yhdistystä ja säätiötä, jotka luokiteltiin suurten ja pienten sarjaan raadin toimesta. Suurten yhdistysten ja säätiöiden sarjan voitto meni HelsinkiMissiolle ja kunniamaininta Kirkon Ulkomaanavulle. Pienten sarjan voitto jaettiin Hämeen Partiopiiri ry:n ja Zimbabwen Aids-orvot ry:n kesken. Hämeen Partiopiiri on palkittu kunniamaininnalla aiemmin vuonna 2012 sekä 2013, jolloin kunniamaininta annettiin kollektiivisesti partioyhdistyksille.

Kilpailun voittajat valitsi PwC:n ulkopuolinen, riippumaton raati. Raadin jäsenet vuonna 2015 olivat Raimo Hakola, Johannes Koroma, Heikki Lehmusto (pj) ja Leena Niemistö. 

Vuosikirjan tekemisestä vastasivat Henna Heikkilä, Tanja Lumiala-Huokuniemi ja Marjo Majlund.

Hämeen Partiopiirin vuoden 2014 vuosikertomuksen löydät issuu.comista.