Hämeen Partiopiirille uusi hallitus

Uutinen Lauantai - 16.11.2013

Hämeen Partiopiirin syyskokous on valinnut piirijärjestön johtoon Riina Aspilan Lempäälän Erä-Pirkoista. Riinan ja vastaehdokkaan, Tampereen Eräpoikien Lauri Kauniston, äänet jakaantuivat 113/21. Varapuheenjohtajaksi valittiin Henna Heikkilä Liekkitytöistä äänin 101.

Lisäksi syyskokous valitsi piirihallitukseen viestinnästä vastaavaksi jäseneksi Tanja Lumiala-Huokuniemen Harjun Pojista, koulutuksesta vastaavaksi jäseneksi Leena Vainion Jokioisten Korvenkävijöistä ja kehitysprojekteista vastaavaksi jäseneksi Anna-Lea Nissin Urjan Varstoista. Kokous hyväksyi myös piirin toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2014.

Puheenjohtaja haluaa pitää partiosta meteliä

32-vuotiaalla Riinalla on jo takanaan pitkä ura erilaisissa partiopesteissä niin lippukunnassa, piirissä kuin keskusjärjestössäkin. Puheenjohtajaksi Riina valittiin piirin koulutuksesta vastaavan hallitusjäsenen paikalta.

– Pidetään ääntä siitä mitä tehdään, kerrotaan kaikille siitä mitä ja miksi tehdään, otetaan kaikki mukaan ja toimitaan! vastavalittu puheenjohtaja innostaa.

Riina aikoo omalla esimerkikkään ja aktiivisella otteella saada piiritoiminnan tukemaan lippukuntien muuttuvia tarpeita entistä paremmin.

Riina on työskennellyt viime vuodet eduskunta-avustajana, minkä lisäksi hän on sekä Lempäälän kunnanvaltuuston että Pirkanmaan maakuntavaltuuston jäsen. Hänellä on paljon kokemusta yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta.

– Päättäjien tulisi muistaa, että vapaaehtoisten partiossa tekemä nuorisotyö on syrjäytymistä ehkäisevää ja huomattavasti halvempaa kuin nuorisotyöntekijöiden palkkaaminen.

Riina muistuttaa, että pelkästään Hämeen lippukunnissa lasten ja nuorten harrastustoiminnan eteen tehtävä vapaaehtoistyö vastaa 350 nuorisotyöntekijän vuosittaista työmäärää.

Tuore puheenjohtaja on huolissaan lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksien puolesta. Useista kunnista kantautuneet uutiset retkeily- ja kolotilojen vuokrien korotuksista ja lippukuntien omien kiinteistöjen verotuksesta ovat tuoneet suurta huolta paikallisille lippukunnille.

– On selvää, että halpa harrastus ei ole kovin pitkään mahdollinen, jos retkistä, leireistä ja viikkotoiminnasta joudutaan maksamaan päätä huimaavia summia pelkkien tilavuokrien takia.

Riina vetoaa päättäjiin ja muistuttaa, että hallitusohjelmassa puolletaan lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksien tasa-arvoa.

– Niin partio kuin monen muukin järjestön pyörittämä harrastus on edullinen ja monipuolinen, ja ennen kaikkea harrastamaan ovat tervetulleita kaikki sosiaalisiin tai muihin taustoihin katsomatta. Partioharrastus ehkäisee syrjäytymistä.

Syyskokouksessa palkittiin kasvun tekijöitä

Hämeen Partiopiirin jäsenmäärä on kääntynyt hienosti kasvuun. Vuoden kasvuntekijöinä syyskokouksessa palkittiin kaksi lippukuntaa. Kurun Kontiot on kasvattanut jäsenmääräänsä yli 50 % tasaisesti neljän vuoden aikana. Lopella toimiva Pirjetan Partio puolestaan on kääntänyt parin vuoden takaisen lievän laskun tukevaksi kasvuksi ja kasvanut kahdessa vuodessa 66 %.

Kokouksessa luovutettiin myös Loistolippukunta-tunnustus hausjärveläiselle Puuha-Marit-lippukunnalle. Loisto on osoitus lippukunnan toiminnan laadusta, jota on arvioitu suhteessa partion kasvatustavoitteisiin ja arvopohjaan, partio-ohjelmaan ja partiomenetelmään. Loistolippukunta toimii aktiivisesti lasten ja nuorten kasvun tukena.