Hämäläisten johdossa jatkaa tuttu kaksikko

Uutinen Lauantai - 21.11.2015

Piirin syyskokous järjestettiin Tampereen Yliopistolla lauantaina 21.11. Kokouksen avasi piirinjohtaja Riina Aspila ja kokouksen puheenjohtajana toimi Heli Mäkelä. Kokouksessa oli 112 äänioikeutettua kokousedustajaa 57 lippukunnasta.

Kokouksessa valittiin uusia jäseniä piirihallitukseen sekä hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016. Kokouksen lopuksi lähetettiin tervehdys Hämeen Partiopiirin kunniajäsen Ritva Tainiolle.

Hämeen Partiopiirin hallitukseen valittiin erouvuoroisten tilalle kaksivuotiskaudelle 2016-2017 neljä jäsentä. Hallituksen puheenjohtajaksi eli piirinjohtajaksi valittiin yksimielisesti jatkokaudelle Riina Aspila Erä-Pirkoista Lempäälästä. Hallituksen varapuheenjohtajaksi eli piirin varajohtajaksi valittiin Henna Heikkilä Liekkitytöistä Hämeenlinnasta. Koulutusministeriksi eli koulutuksesta vastaavaksi hallitusjäseneksi valittiin niin ikään jatkokaudelle Leena Vainio Jokioisten Korvenkävijöistä Jokioisista. Viestintäministeriksi eli viestinnästä vastaavaksi hallitusjäseneksi valittiin Minna Horelli Harjusiskoista Tampereelta.

Hopeasusi Antti Tapanilalle

Syyskokouksen alussa jaettiin Suomen Partiolaisten Hopeasusi numero 129 Antti Tapanilalle. Antti on toiminut muun muassa Suomen Partiolaisten puheenjohtajana ja partioneuvoksena, Hämeen Partiolaisten varapuheenjohtajana sekä Folke Bernadotte -muistosäätiön hallintoneuvoston jäsenenä.  

Hopeasuden jakoi Suomen Partiolaisten puheenjohtaja Anna Munsterhjelm, joka puheessaan kertoi Antista näin:

- Onneksi meillä partiossa on niitä johtajia, jotka kantavat vastuun, vievät tehtävänsä päätökseen ja pitävät samalla partion päämäärän kirkkaana mielessä. Sellaisia johtajia, jotka tekevät mieluummin oikein kuin valitsevat helpomman tien. Sinä, Antti, olet ollut ja olet juuri sellainen johtaja. Niiltä, jotka ovat tehneet yhdessä kanssasi asioita, saa kuulla vilpitöntä kunnioitusta ja arvostusta sinusta. Arvostus kohdistuu sekä rauhalliseen persoonaasi että itseäsi säästelemättömään ja perusteltuun tapaasi toimia.

Toimivaksi partiojohtajaksi Anna Oksman

Hämeen Partiopiirin toimivaksi partiojohtajaksi on valittu Anna Oksman Härmälän Ilvestytöistä Tampereelta.  Palkinnon jakajana toimi Hämeen Partiosäätiön varapuheenjohtaja Kaija Rinne. Kaija luonnehti Annaa puheessaan näin:

- Anna on elävä esimerkki ihmisestä, jonka elämänasenteessa näkyy partio. Hänen partiopolku on ollut mittava, sillä hän on toiminut muun muassa lippukunnanjohtajana, Hämeen Partiopiirin partiokasvatusjaoston puheenjohtaja sekä useissa muissa mittavissa projekteissa.

Neljä uutta Loisto-lippukuntaa

Loisto-jaoston puheenjohtaja Mikko Hörkkö jakoi kokouksessa laadukkaasta partiotoiminnasta myönnettäviä Loisto-diplomeja. Aiemmin Loistoja on myönnetty 16 kappaletta. Loistot saivat seuraavat lippukunnat: Harjusiskot ry, Ylöjärven Otava ry, Jaakon Samoojat ry ja Härmälän Ilvestytöt ry.

Olave Baden-Powell Society -tapahtumasta kiitosta

Elokuussa Tampereella järjestetyn Olave Baden-Powell Society  kokoontui Tampereella 6.-9. elokuuta. Tapahtuman järjestelytoimikunnan puheenjohtaja Doris Stockmann ja varapuheenjohtaja Eila Alanko kävivät piirikokouksessa kiittämässä hämäläisiä partiolaisia tapahtuman onnistuneesta mahdollistamisesta.

 

Hämeen Partiopiirin toimintasuunnitelma 2016 löytyy osoitteesta: http://www.hp.partio.fi/materiaalit/julkaisut

Hämeen Partiopiirin toimintasuunnitelman toimenpideseuranta löytyy osoitteesta: http://tinyurl.com/hametosu1516