Ehdokasasettelu piirihallitukseen on käynnissä

Uutinen Keskiviikko - 23.10.2013

Uutinen päivitetty 1.11.2013

Kisa piirinjohtajaksi

Piirin puheenjohtajaksi on ehdolla Riina Aspila Lempäälän Erä-Pirkoista ja Lauri Kaunisto Tampereen Eräpojista.

Riina on tällä hetkellä piirin koulutustoiminnasta vastaava hallituksen jäsen, koulutusohjaaja ja lippukunnan ikäkausivastaava, ja hänellä on piiritoiminnan kokemusta useista pesteistä jo kymmenen vuoden ajalta.

- Pidetään ääntä siitä mitä tehdään, kerrotaan kaikille siitä mitä ja miksi tehdään, otetaan kaikki mukaan ja toimitaan! Riina innostaa.

Tullessaan valituksi puheenjohtajaksi Riina aikoo omalla esimerkikkään ja aktiivisella otteella saada piiritoiminnan tukemaan lippukuntien muuttuvia tarpeita entistä paremmin.

Lauri toimii tällä hetkellä piirin talousryhmän puheenjohtajana.

- Tärkein partiotehtäväni on ollut Vuorikarhujen laumanjohtajan tehtävä Tampereen Eräpojissa. Olen todella ylpeä lauman jokaisesta pojasta, jotka ovat nyt tarpojaikäisiä. Lisäksi olen vuosien varrella hoitanut monenlaisia partion tukitehtäviä aina Tampereen Eräpoikien lippukuntalehden päätoimittajuudesta aluejärjestö Tampereen Partiolaisten puheenjohtajuuteen. Olen ollut myös piirin alueohjaajana, Lauri kertoo partiopesteistään.

Jos lippukunnat valitsevat piirin puheenjohtajaksi Laurin, hän kehittäisi piirin toiminnan suunnittelua siten, että ihmisten oma innostus partion harrastamiseen pääsisi paremmin esiin.

Yhteistyöllä resurssit paremmin käyttöön

Varapuheenjohtajaksi on tähän mennessä asettunut ehdolle kaksi partiolaista, hämeenlinnalainen Henna Heikkilä Liekkitytöistä ja tamperelainen Juha Mäenalusta Tampereen Kotkista.

Hennalla on useiden vuosien kokemus lippukunnan, aluejärjestön ja piirin toiminnasta.

- Lippukuntatoimijana ymmärrän, mitä arki on ja mitä lippukunnissa kaivataan, tällä hetkellä muun muassa lippukunnan taloutta ja hallintoa hoitava Henna kertoo.

Valituksi tullessaan Henna haluaisi kehittää lippukuntien yhteistyötä, joka vapauttaisi resursseja auttaisi johtajia jaksamaan paremmin.

Juha Mäenalusta toimii tällä hetkellä Tampereen Kotkien koulutusvastaavana ja Tervaksentekijöiden jäsenrekisterinhoitajana. Piirissä hän on toiminut pitkään kilpailujaostossa ja viestintäryhmässä IT-vastaavana. Juhalla on kokemusta myös aluejärjestön, Suomen Partiolaisten ja maailmanjärjestön toiminnasta.

- Hallituksessa pääsisin tuomaan eri pesteistä kertynyttä kokemusta piirin käyttöön laajemmin, Juha kertoo vahvuuksistaan.

Hän ajattelee, että paremmin suunniteltu on paremmin tehty, ja hän haluaisikin kehittää muun muassa piirin toiminnan suunnittelua ja yhteistyötä piirien välillä.

Ulkoinen näkyvyys avainasemassa

Piirin viestintäryhmän puheenjohtajaksi ehdolle on niin ikään asettunut kaksi hämäläistä, Tanja Lumiala-Huokuniemi Harjun Pojista Kangasalta ja Virpi ”Iiri” Väyrynen Tampereen Kalevan Suuntatytöistä.

Tanja on nuorempana toiminut sekä silloisessa lippukunnassaan Ähtärin Eräveikoissa että piirijärjestö Etelä-Pohjanmaan Partiolaisissa. Tauon jälkeen hän palasi partion pariin omien lasten myötä, ja on sittemmin toiminut niin suurleiri Kilkkeellä kuin Roverway-leirilläkin viestinnän parissa.

- Tällä hetkellä toimin lippukunnan kolomestarina, koulutusvastaavana ja tiedottajana, Hämeen Partiopiirin viestintäryhmässä viestintäkoulutusvastaavana sekä Suomen Partiolaisten aikuisryhmässä.

Tanjaa kiinnostaa aikuispartioinnin ohella erityisesti se, miten partiosta kerrotaan eri-ikäisille partiolaisille ja partion ulkopuolelle. Valituksi tullessaan hän panostaisi partion näkyvyyteen: toiminnanalojen yhteistyötä ja lippukunnille suunnattua viestintäkoulutusta kehittämällä partioharrastukselle saadaan enemmän näkyvyyttä.

Myös Virpi Väyrysellä on takanaan jo pitkä partioura lippukunnan, piirin ja Suomen Partiolaisten pesteissä. Hän on toiminut piirissä jo aikoinaan viestintätoimikunnassa ja kv-jaostossa.

- Tällä hetkellä toimin Kalevan Suuntatytöissä verkkoviestijänä, piirissä Täplä-lehden toimituskunnassa ja keskusjärjestössä jäsenrekisteriprojektissa.

Tullessaan valituksi viestintäryhmän puheenjohtajaksi Virpi satsaisi viestinnän tukitoimia kasvun tukemiseen lippukunnissa.  Aktiivit saadaan pidettyä partiossa viestimällä tehokkaasti ja uusia saadaan mukaan kehittämällä ulkoista näkyvyyttä.

Mukana muutoksessa

Piirin koulutusryhmän puheenjohtajaksi ehdolle on asettunut Leena Vainio Jokioisten Korvenkävijöistä. Tällä hetkellä hänen partiopesteihinsä kuuluu lippukunnan koulutusvastaavan, jäsenrekisterinhoitajan ja seikkailijoiden ikäkausivastaavan hommat. Piirissä Leena toimii koulutusohjaajana.

- Aikuisten jaksamisen tukeminen omissa pesteissään on tärkeää ja siihen on pystyttävä tarjoamaan välineitä sekä menetelmiä, Leena pohtii koulutusryhmän puheenjohtajalle eteen tulevia haasteita.

Leena haluaa myös kehittää hyvien käytäntöjen ja kokemusten jakamista piirien välillä, jotta piirin koulutustoimintaa pystyttäisiin kehittämään kentältä tulevien haasteiden ja palautteen mukaisesti.

 

Kohti toimivampaa piiriä

Kehitysprojekteista vastaavaksi hallitusjäseneksi ehdolla Anna-Lea "Annis" Nissi Urjan Varstoista. Tällä hetkellä Annis toimii  lippukunnanjohtajana, akelana ja tarpojaluotsina, mutta muutakin lippukuntapestiä on takana.

- Silti tärkeimpänä partiopestinäni olen vuosien saatossa pitänyt lasten kanssa toimimista lippukunnassa.  Oli pesti sitten ollut mikä milloinkin, olen päässyt läheltä näkemään lasten kasvua sudareista vastuuntuntoisiksi parti toimijoiksi, Annis kertoo.

Piirihallitukseen Annis on ehdolla, koska haluaa olla kehittämässä entistäkin toimivampaa piiriä. Hänen mielestään toimiva piiri antaa niin lippukunta- kuin piiritoiminnassakin mukana oleville mahdollisuuden kehittää itseään ja tukee toimijoiden jaksamista. Hänen mielestään on tärkeää, että piiri olisi lippukunnille helposti lähestyttävä ja kynnys käyttää piirin palveluja olisi mahdollisimman matala.

 

Lippukunnat valitsevat hallitusjäsenet

Ehdolle asettuneet eivät syyskokouksessa voi itse itseään esittää piirihallitukseen, vaan jokainen tarvitsee taakseen lippukuntien tuen. Kuka ehdokkaista palvelisi parhaiten teidän lippukuntanne tarpeita, vai asettaisitteko sittenkin ehdolle oman ehdokkaanne?